Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője, a Baksai Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

Minden, a Szolgáltató weboldalán használt védjegy (márkanév, logó, stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltató partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon. A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.
A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a honlap oldalairól információk kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki. Az ily módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon a weboldalak látogatója továbbra is köteles feltüntetni a szerző nevét és betartani a szerzői jogra, és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét, vagy bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni.
A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

A Szolgáltató a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.
A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.